Cena

 

Koszt pobytu w Domu Seniora "Mazurska Zagroda", ze względu na rodzaj (pobyt długoterminowy, pobyt dzienny, pobyt czasowy)"

Koszt pobytu długoterminowego w pokoju dwuosobowym jest uzależniony od rodzaju wymaganej opieki i wynosi od 2300 do 2600 zł za miesiąc.
Cena obejmuje całodzienne wyżywienie, opiekę ze strony opiekunów, opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację w zakresie podstawowym prowadzoną przez wykwalifikowany i doświadczony zespół. Nie obejmuje kosztów leków przepisanych na stałe oraz pieluchomajtek.
Dopłata do pokoju jednoosobowego 500 zł
Pobyt długoterminowy to pobyt powyżej 2 miesięcy.


Koszt pobytu dziennego:

  • 70 zł/za każdy dzień (w godzinach 700-1700)
  • Cena obejmuje pełne wyżywienie oraz zajęcia w grupie terapeutycznej


Koszt pobytu czasowego (krótkoterminowego):

  • 85 zł /dzień. Cena obejmuje wyżywienie z zastosowaniem różnych diet, opiekę pielęgnacyjną, opiekę pielęgniarską.

Pobyt krótkoterminowy to pobyt do 2 miesięcy.