Jak zostać mieszkańcem

Należy zatelefonować i umówić się na spotkanie (rozmowa o Państwa oczekiwaniach oraz o przyszłym Mieszkańcu, zapoznanie się z naszym Domem, jego wyposażeniem i ofertą).
Kolejny krok to złożenie pisemnej rezerwacji na miejsce i pobranie druków dokumentów niezbędnych do przyjęcia.
Umawiając się na przyjęcie do naszego Domu Seniora podpisujemy umowę, oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i kartę zgłoszenia.

Dokumenty jakie należy przedstawić przy przyjęciu Mieszkańca:
1. Dokument tożsamości Mieszkańca
2. Legitymację ubezpieczeniową
3. Dokument tożsamości osoby podpisującej umowę o usługi z Domem Seniora
4. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie Sądu
5. Orzeczenie o stopniu niesprawności
6. Potwierdzenie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego
7. Spis przedmiotów i rzeczy prywatnych Mieszkańca
8. Aktualne badanie lekarskie
9. Kserokopie kart informacyjnych dotyczących hospitalizacji Mieszkańca w ostatnim okresie