Pobyt dzienny

Dom Seniora organizuje pobyty dzienne dla wszystkich osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą same przebywać w ciągu dnia w swoim domu.

W takim przypadku zapraszamy osoby, aby w ramach pobytu dziennego skorzystały z naszej oferty, która gwarantuje:

  • pobyt i wypoczynek do 12 godzin na terenie Domu Seniora
  • zapewnienie całodziennego wyżywienia
  • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych
  • uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej
  • opiekę ze strony wykwalifikowanych opiekunów

Koszt pobytu dziennego:

  • 70 zł/do 12 godzin (w godzinach 7.00-19.00)
  • lub do uzgodnienia.