Pobyt

Pobyt stały jest pobytem długoterminowym (ponad trzy miesiące) lub pobytem na czas nieokreślony. Skierowany jest do osób starszych, których stan zdrowia pozwala jeszcze na swobodne i samodzielne funkcjonowanie, ale ze względu na okoliczności życiowe zostali sami i żeby pokonać samotność zdecydowali się na zamieszkanie w "Mazurskiej Zagrodzie" lub dla osób obłożnie chorych, dla osób z otępieniem starczym i chorobą Alzheimera, dla tych wszystkich, którzy wymagają całodobowej opieki pielęgnacyjnej oraz stałej rehabilitacji.

Koszt pobytu długoterminowego:
3800 zł/m-c za miejsce w pokoju 2 osobowym.

Cena obejmuje całodzienne wyżywienie, opiekę ze strony opiekunów, opiekę pielęgniarską, rehabilitację oraz terapię zajęciową, mającą na celu podtrzymywanie kondycji psychomotorycznej Mieszkańców.

Cena nie obejmuje kosztów leków ani pieluchomajtek, ani specjalistycznych środków do pielęgnacji osób leżących.
Cena jest uzależniona od rodzaju wymaganej opieki.

ZAPEWNIJCIE PAŃSWO SWOIM RODZICOM – KREWNYM – PRZYJACIOŁOM POGODNĄ I BEZPIECZNĄ JESIEŃ ŻYCIA